Home > Giới thiệu > Hiến chương Đại học Saga

Giới thiệu

Hiến chương Đại học Saga

Đại học Saga cam kết xây dựng một cơ sở giáo dục lấy nghiên cứu giáo dục trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học, y học, công nghệ, nông nghiệp làm cơ sở, cùng với bản sắc truyền thống vốn có thông qua các hoạt động giao lưu cùng các nước tiếp tục phát triển cùng khu vực cùng hướng tới tương lai.

Đại học có sức hấp dẫn

Quyết tâm xây dựng một trường đại học với trung tâm là sinh viên có lý tưởng học tập và hoạt động tốt.

Sáng tạo và kế thừa

Nỗ lực kế thừa và phát huy sáng tạo trí tuệ của nhân loại để cùng tồn tại với tự nhiên.

Đại học hàng đầu về giáo dục

Nỗ lực hết mình cho sự phát triển của xã hội hướng tới tương lai của nền giáo dục trình độ cao.

Thúc đẩy nghiên cứu

Nâng cao chất lượng nghiên cứu học thuật và đưa các nghiên cứu độc đáo của khu vực Saga đến với thế giới.

Cống hiến xã hội

Nỗ lực vào việc giải quyết các vấn đề của khu vực và xã hội từ hai phương diện giáo dục và nghiên cứu.

Cống hiến quốc tế

Đại học Saga hướng tới mục tiêu là trung tâm học thuật của Châu Á, có thể cống hiến cho cộng đồng quốc tế.

Kiểm chứng và cải tiến

Đại học Saga gánh vác trách nhiệm là đại học của tỉnh Saga nỗ lực không ngừng trong kiểm nghiệm thực tế và cải tiến nâng cao chất lượng.