Home > Giới thiệu > Thư gửi của hiệu trưởng

Giới thiệu

Thư gửi của hiệu trưởng

Hiệu trưởng Hotokebuchi Takao

Đại học Saga được thành lập dựa trên sự sáp nhập giữa đại học Saga cũ và đại học Y Saga, bao gồm 5 khoa trực thuộc là Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa y, Khoa khoa học và công nghệ, Khoa nông nghiệp. Trong hiến chương của trường Đại học Saga có ghi rõ “Đại học có sức hút, sự sáng tạo và tính kế thừa, là đại học tiên phong trong công tác giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu, cống hiến xã hội, cống hiến quốc tế, kiểm chứng và cải thiện”. Hơn nữa trong tầm nhìn trung dài hạn của đại học Saga (2008-2015) cũng nêu rõ mục tiêu “xây dựng một trường đại học tiếp tục phát triển cùng khu vực và hướng tới tương lai”. Tôi xin gửi đến các bạn thông điệp về 3 nội dung cốt lõi liên quan đến giáo dục, nghiên cứu và cống hiến xã hội.

Công tác giáo dục

Đại học Saga hướng tới mục tiêu xây dựng trường đại học có uy tín với sinh viên và phát triển hơn nữa truyền thống của đại học dẫn đầu về đào tạo giáo dục. Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống đào tạo toàn diện hỗ trợ cho sinh viên từ mọi mặt trong cuộc sống cho đến các hoạt động tìm việc trong tương lai, làm sao để sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn luôn tự hào về trường của mình.

Nghiên cứu

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn đối với thế giới dựa trên thế mạnh của đại học Saga như nghiên cứu “công nghệ tiên tiến năng lượng hải dương”. Trong nghiên cứu, vấn đề chuyên sâu luôn được đặt ra và chúng tôi triển khai một cách toàn diện các chiến lược cụ thể thông qua sự kết hợp giữa “nhu cầu” và “hạt giống”. Trường luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu có bản sắc không thua kém các trường đại học lớn khác dựa trên các nghiên cứu hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và trường học.

Cống hiến xã hội

Thúc đẩy cống hiến cho khu vực và quốc tế. Để có thể đẩy mạnh hơn nữa vai trò của trường đối với cộng đồng khu vực, trường xây dựng một hệ thống nhân tài tri thức phong phú có thể cống hiến cho cộng đồng khu vực, cho quản lý hành chính nhà nước hay cho các doanh nghiệp.

Để thực hiện được điều này chúng tôi nghĩ toàn trường phải có một “ước mơ” và “chiến lược” thống nhất. Nếu đội ngũ giáo viên và cán bộ không có một giấc mơ, sự năng động thì việc thực hiện giáo dục, nghiên cứu và cống hiến xã hội là hết sức khó khăn.

Đại học quốc lập Saga
Hiệu trưởng Hotokebuchi Takao