Home > Đào tạo > Khoa Y

Đào tạo

Khoa Y

Mục tiêu của khoa Y là “Đào tạo những lương y đáp ứng yêu cầu của xã hội dựa vào thúc đẩy đồng thời 3 sứ mệnh: giáo dục-nghiên cứu-trị liệu, qua đó đóng góp vào việc phát triển y học và nâng cao y học trị liệu bao quát tại địa phương”. Dựa trên mục tiêu này, trong chuyên ngành y khoa, khoa Y có nhiệm vụ đào tạo bác sỹ có thể nắm bắt các vấn đề một cách bao quát dựa trên cách nhìn mang tính xã hội cùng với quan điểm đạo đức nghề nghiệp cao độ từ đó có thể giải quyết các vấn đề đó một cách khoa học và sáng tạo. Đồng thời, trong chuyên ngành y tá, khoa có nhiệm vụ đào tạo y tá có thể nắm bắt một cách bao quát các vấn đề về sức khỏe dựa trên quan điểm đạo đức nghề nghiệp cao độ từ đó trang bị năng lực thực tiễn giải quyết các vấn đề đó một cách linh hoạt.

Mục tiêu

Đào tạo những lương y đáp ứng yêu cầu của xã hội dựa vào thúc đẩy đồng thời 3 sứ mệnh: giáo dục-nghiên cứu-trị liệu, qua đó đóng góp vào việc phát triển y học và nâng cao y học trị liệu bao quát tại địa phương.

Chuyên ngành

Ngành Khóa học
Y khoa Y học cơ sở
Khoa học sinh mện phân tử, chức năng cấu tạo sinh thái, Khoa học nguyên nhận và trạng thái bệnh, Y học xã hội
Y học lâm sàng
Nội khoay học thần kinh, Khoa nhi, Khoa học ngoại khoa hệ tiêu hóa, Ngoại khoa huyết quản vùng ngực và tim, Ngoại khoa chỉnh hình, Ngoại khoa thần kinh não, Khoa đường tiết niệu, Sản khoa, Khoa mắt, Khoa tai mũi họng, Y học trị xạ, Khoa gây mê hồi sức, Nha khoa, Y học kiểm tra lâm sàng, Y học cấp cứu
Y tá Y học y tá cơ sở, Chăm sóc người trưởng thành và có tuổi,Chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Website

http://www.med.saga-u.ac.jp/viewnews.php?newsid=40 (Tiếng Nhật)