Home > Đào tạo > Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học

Đào tạo

Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học

Để xử lý một cách tích cực hơn trong xã hội công nghệ trình độ cao và xã hội quốc tế hóa, khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học hướng tới mục tiêu kết hợp giữa tri thức khoa học tự nhiên và công nghệ. Trong xã hội mà khoa học kỹ thuật phát triển một cách đa dạng, khoa đào tạo nhân tài có năng lực giao tiếp quốc tế, có tầm nhìn xa, có tính sáng tạo và tri thức chuyên môn sâu rộng từ tri thức cơ bản đến tri thức chuyên môn ở trình độ cao từ đó có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội với tư cách là một nhà nghiên cứu, một kỹ sư hay một chuyên gia.

Mục đích của khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ

Đào tạo những kỹ sư, nhà nghiên cứu có năng lực nghiên cứu và phát triển tốt có tính sáng tạo phong phú, những người làm nghề có tri thức và năng lực chuyên môn cao đồng thời đào tạo nhân tài có tri thức chuyên môn, năng lực và tầm nhìn xa trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ có thể đáp ứng yêu cầu của khoa học cơ bản từ đó có thể cống hiến cho sự phát triển của phúc lợi hay văn hóa nhân loại.

Các khóa học

Khóa thạc sỹ
Chuyên ngành Khóa học
Chuyên ngành khoa học lý luận toán học
Chuyên ngành khoa học vật lý
Chuyên ngành hệ thống thông tin tư duy
Chuyên ngành vật chất hóa học môi trường
Chuyên ngành công nghệ hệ thống máy móc
Chuyên ngành công nghệ điện khí điện tử
Chuyên ngành công nghệ đô thị
Chuyên ngành công nghệ hỗn hợp tiên tiến Khóa công nghệ y học, Khóa công nghệ vật liệu chức năng
Khóa tiến sỹ
Chuyên ngành Khóa học
Khoa học hình thành hệ thống Hệ thống thông tin điện tử, Khoa học vật liệu sản xuất, Hệ thống tuần hoàn xã hội, Công nghệ hỗn hợp tiên tiến

Website

http://www.se.saga-u.ac.jp/grad/index.html (Tiếng Nhật)