Home > Cách di chuyển đến đại học Saga

Cách di chuyển đến đại học Saga

Campus Location

Campus LocationCampus Location

Địa chị đào tạo

Từ sân bay Fukuoka đến ga Saga
 • Đi xe buýt khoảng 70 phút (Xe buýt cao tốc của Nishitetsu)
 • Đi bằng tàu điện ngầm từ ga Hakata mất khoảng 40 phút.
Từ Ga Saga đến Campus ở Honjo
 • Đi xe buýt mất khoảng 20 phút (Xe buýt của thành phố)
  Tại điểm lên xe số 4, bắt xe buýt số 11 đi "Souou" hoặc xe buýt số 12 đi "Higashiyoka", xuống xe ở "Sadai mae"
  Tại điểm lên xe số 4, bắt xe buýt số 63 đi "Sadai mae, Joshi tandai mae", xuống xe ở "Sadai mae"
 • Đi Taxi từ ga Saga mất khoảng 15 phút
Từ ga Saga đến Campus ở Nabeshima
 • Đi xe buýt mất khoảng 20 phút (Xe buýt của thành phố)
  Tại điểm lên xe số 2 Bắt xe buýt số 50 hoặc số 51, xuống xe ở "Saga igakubu"
 • Đi Taxi từ ga Saga mất khoảng 15 phút
Từ sân bay Saga
 • Đi xe buýt đến Ga Saga mất khoảng 20 phút (Xe buýt của thành phố)
 • Đi Taxi đến Campus ở Honjo mất khoảng 20 phút
 • Đi Taxi đến Campus ở Nabeshima mất khoảng 35 phút