Home > Tuyển sinh > Tuyển sinh sau đại học

Tuyển sinh

Tuyển sinh sau đại học

Tư cách dự thi
Khóa đào tạo thạc sỹ

Người không có quốc tịch Nhật Bản và có tư cách nhập học được nêu ra dưới đây.

  1. Người đã hoàn thành 16 năm chương trình học từ phổ thông đến đại học ở trong và ngoài Nhật Bản.
  2. Là người được khoa nghiên cứu sau đại học công nhận là có học lực tương đương với trình độ tốt nghiệp đại học trở lên dựa trên việc thẩm tra tư cách nhập học.
  3. Người đáp ứng tiêu chuẩn (1) và được bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục và khoa học công nghệ chỉ định.
Khóa đào tạo tiến sỹ

Người không có quốc tịch Nhật Bản và có tư cách nhập học được nêu ra dưới đây.

  1. Người đã hoàn thành 18 năm chương trình học từ phổ thông đến cao học ở trong và ngoài Nhật Bản.
  2. Người được khoa nghiên cứu sau đại học công nhận là có học lực tương đương với trình độ tốt nghiệp đại học trở lên dựa trên việc thẩm tra tư cách nhập học, đồng thời đủ 24 tuổi trở lên.
  3. Người đáp ứng tiêu chuẩn (1) và được bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục và khoa học công nghệ chỉ định.
Thời hạn nộp hồ sơ và các thông tin liên quan

Nhập học tháng 4

Tên khóa học Thời hạn nộp hồ sơ Ngày thi Công bố kết quả
Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học Khóa thạc sỹ Từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 Cuối tháng 8 Đầu tháng 9
Khoa nghiên cứu kinh tế học sau đại học Khóa thạc sỹ Cuối tháng 7 Từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 9 Từ gữa tháng 9 đến cuối tháng 9
Khoa nghiên cứu Y học sau đại học Khóa thạc sỹ chuyên ngành y tá Đầu tháng 8 Đầu tháng 9 Giữa tháng 9
Khóa thạc sỹ Chuyên ngành y khoa
Khóa tiến sỹ chuyên ngành y khoa
Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học Khóa thạc sỹ Giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 Cuối tháng 8 Đầu tháng 9
Khóa tiến sỹ Giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 Cuối tháng 8 Đầu tháng 9
Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học Khóa thạc sỹ Giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 Cuối tháng 8 Đầu tháng 9

Nhập học tháng 10

Tên khóa học Thời hạn nộp hồ sơ Ngày thi Công bố kết quả
Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học Khóa tiến sỹ Từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 7 Cuối tháng 8 Đầu tháng 9
PSJP(thạc sỹ) Khóa đặc biệt về khoa học môi trường địa cầu Cuối tháng 1 - Đầu tháng 4
PSJP(tiến sỹ) Khóa đặc biệt về khoa học môi trường địa cầu Cuối tháng 1 - Đầu tháng 4
SIPOP Khóa tiến sỹ Giữa tháng 6 Tháng 7 ~ tháng 8 Đầu tháng 9

*Cụ thể liên hệ với các khoa nghiên cứu sau đại học.