Home > Tuyển sinh > Nghiên cứu sinh

Tuyển sinh

Nghiên cứu sinh

Những người có thể nhập học với tư cách là nghiên cứu sinh ở bậc đại học là những người đã tốt nghiệp trường phổ thông trung học hoặc trường giáo dục trung học hoặc đã kết thúc khóa học 12 năm giáo dục phổ thông ở nước ngoài.

Những người có thể nhập học với tư cách là nghiên cứu sinh của khóa thạc sỹ là những người đã tốt nghiệp đại học theo quy định tại điều 52 luật giáo dục trường học hoặc là người đã kết thức khóa học 16 năm từ phổ thông đến đại học tại nước ngoài.

Những người có thể nhập học với tư cách là nghiên cứu sinh của khóa tiến sỹ là những người đã có học vị thạc sỹ hoặc là những nguời có bằng tương đương với học vị thạc sỹ tại nước ngoài.

Trình tự các bước
  1. Những người muốn trở thành nghiên cứu sinh phải liên lạc với giáo viên có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của mình để xác nhận xem liệu có được tiếp nhận với tư cách là nghiên cứu sinh hay không.
  2. (Trong trường hợp nhận được sự đồng ý hướng dẫn từ giáo viên) Trao đổi về vấn đề nghiên cứu cùng giáo viên đó.
  3. Nộp hồ sơ nhập học do trường chỉ định sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết.
  4. Sau khi xem xét hồ sơ sẽ công bố kết quả.
  5. Người trúng tuyển sau khi nộp tiền nhập học và hồ sơ theo quy định là hoàn tất thủ tục nhập học.

*Chú ý

  • Trong đơn xin phải có dấu xác nhận của giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm các phân khoa, các ngành.
  • Nộp hồ sơ do người có nguyện vọng trở thành nghiên cứu sinh, do giáo viên dự định sẽ tiếp nhận hoặc do người quen tiến hành.